dr n. med. Orest Szczygielski

Chirurgia dziecięca

dr n. med. Orest Szczygielski

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Winnicy (Ukraina), na Wydziale Pediatrii.

Doświadczenie:

 • Uzyskanie specjalizacji z chirurgii dziecięcej w Kijowie.
 • Praca od 1995 roku w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Żytomierzu jako chirurg dziecięcy.
 • Staż nostryfikacyjny w Polsce w roku 2001.
 • Uzyskanie tytułu lekarza specjalisty chirurgii dziecięcej w roku 2009.
 • Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2020 roku.

Działalność naukowa i zawodowa:

 • Uczestnictwo w zjazdach, konferencjach, sympozjach w Polsce i na Ukrainie.
 • Autor wielu artykułów w prasie specjalistycznej, zarówno polskiej, jak i ukraińskiej.
 • Członek Towarzystw Chirurgów Dziecięcych Polski i Ukrainy.

Zakres wykonywanych operacji:

 • Chirurgia twarzowo-szczękowa, ze szczególnym uwzględnieniem rozszczepów podniebienia.
 • Chirurgia ogólna, obejmująca przepukliny pachwinowe, pępkowe, wodniaki jąder, wnętrostwa, torbiele powłok ciała, naczyniaki, znamiona (również olbrzymie).