Po konsultacji i kwalifikacji przez lekarza specjalistę do określonego zabiegu, nasi pacjenci mogą skorzystać z przygotowanych pakietów badań laboratoryjnych, niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem do zabiegu.

Dzięki współpracy z Laboratorium Diagnostyka, pacjenci otrzymują skierowanie na badania do realizacji we wszystkich punktach Laboratorium Diagnostyka w Polsce. Skierowanie na badania zostaje opłacone w naszej placówce, a pacjent otrzymuje dedykowane skierowanie zawierające pakiet badań, określonych przez lekarza prowadzącego oraz anastezjologa.

Nasi pacjenci mają możliwość podglądu wyników badań na stronie internetowej Laboratorium DIAGNOSTYKA:

Sprawdź wynik
  1. Na stronie wpisz:
    • numer zlecenia znajdujący się nad kodem kreskowym otrzymanym w klinice Modern Med
    • datę urodzenia
  1. Odczytaj wyniki