Konsultacja anestezjologiczna przed zabiegiem

Sposób przygotowania się pacjenta do zabiegu zależy od jego rodzaju, który ma być przeprowadzony oraz typu znieczulenia. Każdorazowo podczas konsultacji przed zabiegiem pacjent zostaje poinformowany przez lekarza leczącego o planowanym rodzaju znieczulenia oraz sposobie przygotowania się do konkretnego zabiegu.

W przypadku przeprowadzenia zabiegów w znieczuleniu dożylnym (sedacji) lub znieczuleniu ogólnym (narkozie) konieczna jest wcześniejsza konsultacja z anestezjologiem oraz wypełnienie ankiety.

Celem konsultacji anestezjologicznej jest właściwe zakwalifikowanie i przygotowanie pacjenta do zabiegu.

W trakcie spotkania z anestezjologiem przeprowadzana jest:

 • kwalifikacja do znieczulenia
 • wybór rodzaju postępowania z uwzględnieniem stanu zdrowia i preferencji pacjenta
 • omówienie wybranego sposobu znieczulenia
 • ustalenie sposobu przygotowania się do planowanego zabiegu.

Badania laboratoryjne i diagnostyczne przed zabiegiem

Konieczne jest także wykonanie lub przedstawienie aktualnych badań laboratoryjnych obejmujących między innymi: grupę krwi, morfologię krwi obwodowej, INR, poziom glukozy na czczo, poziom kreatyniny. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić dodatkowe badania laboratoryjne i diagnostyczne, np. EKG i RTG klatki piersiowej.

W trakcie wykonywania zabiegu pacjent zostaje poddany znieczuleniu, którego wybór zależy od rodzaju zabiegu i stanu zdrowia pacjenta.

Rodzaje znieczulenia

Znieczulenie miejscowe stosowane jest w przypadku przeprowadzania drobnych zabiegów. Zwykle nie są wymagane żadne dodatkowe badania. Warunkiem wykonania zabiegu jest ogólnie dobry stan zdrowia i pozostanie na czczo przez 4 godziny przed zabiegiem.

Znieczulenie dożylne (sedacja, czyli uspokojenie) powoduje obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego za pomocą środków farmakologicznych bez wyłączenia świadomości. Dochodzi do zmniejszenia napięcia i niepokoju, często w połączeniu z sennością. Sedacja zwykle jest łączona ze znieczuleniem miejscowym znoszącym odczuwanie bólu. Pacjent, pomimo że ma ograniczoną orientację i zmniejszoną zdolność koncentracji uwagi, współpracuje z wykonującym zabieg lekarzem.

Znieczulenie ogólne (narkoza) polega na wprowadzeniu pacjenta w stan podobny do bardzo głębokiego snu. W czasie znieczulenia ogólnego pacjent śpi, nie odczuwa bólu, niczego nie pamięta i nic nie słyszy. Gdy zabieg zostaje zakończony, następuje wybudzenie pacjenta.

Przed zabiegiem operacyjnym przeprowadzanym w sedacji lub narkozie należy:

 • przeprowadzić zlecone badania krwi ( zwykle grupa krwi, morfologia, OB, czas protrombinowy, czas koalinowo-kefalinowy, antygen HBs, przeciwciała HCV, przeciwciała HIV, a po 65 roku życia kreatynina, elektrolity, cukier). W niektórych przypadkach lekarz może zalecić dodatkowe badania, np. tomografię komputerową, po 50 roku życia EKG i RTG klatki piersiowej
 • wskazane jest również zaszczepić się przeciw WZW B typu B (np. Engerix-B). Pełne szczepienie składa się z 3 dawek (druga po miesiącu, a trzecia po 6 miesiącach). Przed zabiegiem wskazane są 2 szczepienia. Zabieg może odbyć się 2 tyg. po drugiej dawce
 • skonsultować się z anestezjologiem.

Jak przygotować się do zabiegu?

6 GODZIN PRZED ZABIEGIEM NIE WOLNO JEŚĆ ANI PIĆ.
Przyjmowane na stale leki należy przyjąć o zwykłej porze o ile lekarz nie zaleci inaczej. Niektóre leki przeciwcukrzycowe czy leki wpływające na krzepliwość krwi powinny zostać przed zabiegiem odstawione. Szczegółowych instrukcji w tym zakresie udzieli konsultujący anestezjolog, dlatego należy wyczerpująco poinformować go o istniejących chorobach, dolegliwościach i przyjmowanych lekach.

WAŻNE

 • nie wolno pić alkoholu na 24 godziny przed zabiegiem
 • nie wolno lakierować paznokci, ani nakładać makijażu
 • wskazane jest zaprzestanie palenia papierosów na 6 godzin przed zabiegiem
 • należy usunąć protezy zębowe i szkła kontaktowe, ruchome aparaty ortodontyczne (tuż przed zabiegiem)
 • należy zdjąć i pozostawić w domu kolczyki, pierścionki, łańcuszki, zapinki do włosów
 • w ciągu 24 godziny po zabiegu nie wolno pić alkoholu, prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych
 • w czasie 24 godzin po zabiegu należy unikać podejmowania ważnych decyzji i podpisywania dokumentów
 • dziecko po operacji powinno pozostać przez 24 godziny pod opieką osoby dorosłej.

Po zabiegu należy mieć zapewniony transport do domu z dorosłą osobą towarzyszącą.