Lek. med. Małgorzata Panek

Chirurg dziecięcy

Umów wizytę

Lek. med. Małgorzata Panek

Specjalizacje

 • Chirurgia dziecięca

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej uzyskała w 2021 roku. Od ukończenia studiów jest pracownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacji Narządów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie konsultuje i operuje.

Zajmuje się :

 • diagnostyką i leczeniem przepuklin pępkowych, pachwinowych oraz kresy białej
 • leczeniem wnętrostwa i patologii napletka
 • leczeniem zmian naczyniowych i limfatycznych
 • wykonuje zabiegi laserowe i chirurgiczne zmian skórnych i naczyniowych.

Doświadczenie zawodowe:

W trakcie kształcenia specjalizacyjnego ze szczególnym zainteresowaniem zajmowała się pacjentami z patologiami naczyniowymi, takimi jak naczyniaki wczesnodziecięce, malformacje naczyniowe czy żylaki. Brała udział w zagranicznych konferencjach naukowych i warsztatach dotyczących wad wrodzonych układu naczyniowego i limfatycznego. Obecnie rozwija swoje umiejętności w tej dziedzinie, biorąc udział w zabiegach skleroterapii i ablacji wewnątrznaczyniowej.

W trakcie studiów i specjalizacji odbyła staże w wiodących ośrodkach w Polsce, w Niemczech i we Włoszech  oraz odbyła wolontariat medyczny w Seaford Town (Jamajka).

Jest autorką kilku prac naukowych.

Staże i praktyki:

 • Studia w ramach programu Erasmus w Charité Universitätsmedizin Berlin (2011/2012)
 • praktyki studenckie z Chirurgii Dziecięcej w Ospedale Pediatrico Bambino Gesu w Rzymie (2013)
 • staż podyplomowy w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie (2014)
 • Wolontariat medyczny w Klinice Ambulatoryjnej w Seaford Town (Jamajka, 2015)
 • Staż w zakresie chirurgii części twarzowej czaszki oraz chirurgii plastycznej w Klinice Chirurgii twarzowo-szczękowej i plastycznej w Ospedale Pediatrico Bambino Gesu w Rzymie (2018)
 • Staż z neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (2018)
 • Staż z kardiochirurgii dziecięcej w Klinice Kardiochirurgii dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (2018)
 • Staż z urologii dziecięcej w Klinice Urologii Dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (2021)
 • Staż z chirurgii naczyniowej w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (2020)
 • Staż z chirurgii klatki piersiowej w Klinice Chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie (2021)

Szkolenia i kursy:

 • Interdisziplinäres Symposium Gefäßanomalien, 3.Jahrestagung der DiGGefa
 • „Advances in diagnostic and therapeutic methods for lymph flow abnormalities”
 • Interdisziplinäres Symposium Gefäßanomalien, 4.Jahrestagung der DiGGefa
 • Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych. Kurs praktyczny.

 

Biegle posługuje się językiem angielskim, niemieckim i włoskim.