prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Chirurg naczyniowy, Chirurg ogólny

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Specjalizacje:

 • Chirurgia naczyniowa
 • Transplantologia kliniczna
 • Angiologia
 • Chirurgia ogólna (I i II stopnia)
 • Endokrynologia

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada tytuł profesora nauk medycznych nadany przez Prezydenta RP. Obejmuje stanowisko profesora w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ma na swoim koncie 70 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym, oraz zasiada w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego American Journal of Case Report. 

Zajmuje się:

Leczeniem chirurgicznym:

 • aorty, tętnic trzewnych, szyjnych, tętnic kończyn dolnych i górnych,
 • patologii układu żylnego,
 • transplantacji nerek i trzustki,
 • wykonywania dostępu naczyniowego do dializ, guzów nerek z wnikaniem materiału nowotworowego do żyłygłównej dolnej i prawego przedsionka,
 • rekonstrukcji tętnic biodrowych i żył biodrowych oraz żyły głównej dolnej po rozległych resekcjach guzówprzestrzeni zaotrzewnowej,
 • schorzeń endokrynologicznych z zakresu tarczycy, przytarczyc i nadnerczy,
 • operacji laparoskopowych pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego i nadnerczy,
 • chirurgii gastroenterologicznej.

Doświadczenie zawodowe:

 • Profesor w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie Staż podyplomowy w Akademii Medycznej w Warszawie

Pan prof