Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Chirurg naczyniowy
Chirurg ogólny
Transplantolog
Angiolog

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Specjalizacje:

 • Chirurgia naczyniowa
 • Transplantologia kliniczna
 • Angiologia
 • Chirurgia ogólna (I i II stopnia)
 • Endokrynologia

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada tytuł profesora nauk medycznych nadany przez Prezydenta RP. Obejmuje stanowisko profesora w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ma na swoim koncie 70 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym, oraz zasiada w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego American Journal of Case Report. 

Zajmuje się:

Leczeniem chirurgicznym:

 • aorty, tętnic trzewnych, szyjnych, tętnic kończyn dolnych i górnych,
 • patologii układu żylnego,
 • transplantacji nerek i trzustki,
 • wykonywania dostępu naczyniowego do dializ, guzów nerek z wnikaniem materiału nowotworowego do żyłygłównej dolnej i prawego przedsionka,
 • rekonstrukcji tętnic biodrowych i żył biodrowych oraz żyły głównej dolnej po rozległych resekcjach guzówprzestrzeni zaotrzewnowej,
 • schorzeń endokrynologicznych z zakresu tarczycy, przytarczyc i nadnerczy,
 • operacji laparoskopowych pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego i nadnerczy,
 • chirurgii gastroenterologicznej.

Doświadczenie zawodowe:

 • Profesor w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie Staż podyplomowy w Akademii Medycznej w Warszawie

Pan profesor prowadzi również bogatą działalność badawczą i dydaktyczną. Był koordynatorem i wykonawcą wielu programów badawczych, m.in:

 • programu transplantacji hodowanych komórek przytarczyc bez postępowania immunosupresyjnego w leczeniu chorych z przetrwałą pooperacyjną niedoczynnością przytarczyc. Program finansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach tzw. procedur wysokospecjalistycznych w latach 2009-2013.
 • „Leczenie pierwotnej nadczynności przytarczyc w erze chirurgii małoinwazyjnej” Akademii Medycznej
 • Wdrożenia zabiegów angioplastyk tętnic szyjnych w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia „POLKARD 2003-2005” w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie.
 • KBN  „Zastosowanie nowej metody leczenia łagodnych guzków tarczycy przy pomocy radiotermoablacji”.
 • Programu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pt.: „Nowa strategia w transplantologii komórek endokrynnych” (2002-2004)

Profesor Nawrot ma na swoim koncie pełnienie funkcji takich, jak:

 • Konsultant Województwa mazowieckiego w dziedzinie angiologii
 • Przewodniczący Udziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • Członek Rady I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2008
 • Członek Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2012
 • Członek Konwentu Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie.

 

Staże zagraniczne:

 • Chirurgia endokrynologiczna, transplantacja wątroby i chirurgia gastroenterologiczna. Instituto di Clinica Chirurgia No1. Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale. Centro trapianto di fegato. Ospedale Centrale Universita Degli Studi Di Padova, Włochy
 • Chirurgia naczyniowa i endokrynologiczna w Oddziale Chirurgii Ogólnej Belmont Community Hospital, Chicago, USA

Szkolenia i kursy:

 • XIth International Course of Endocrine Surgery, Padua, Treviso, Italy 18-19.06.1998
 • IXth Postgraduate Course Endocrine Surgery and Breast Cancer Surgery, Lund-Margretetorps, Sweden

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Nagroda Zespołowa II stopnia za współautorstwo cyklu prac w zakresie „Allotransplantacja hodowanych komórek przytarczyc chorym z niedoczynnością przytarczyc bez stosowania immunosupresji”, X 1999
 • Nagroda Zespołowa III stopnia za pracę “Allotransplantation of cultured parathyroid progenitor cells without immunosuppression”, VI 2008
 • Nagroda Dydaktyczna Zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w zakresie: wieloletnie zaangażowanie w szkoleniach lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej i endokrynologicznej oraz współautorstwo rozdziału „Przytarczyce” w podręczniku „Chirurgia Endokrynologiczna” wydanego nakładem Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, XII 2011

Odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi, 2016
 • Krzyż Komandorski z Koroną Orderu Świętego Stanisława, 2011
 • Medal Srebrny za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, 2010
 • Srebrny Krzyż Zasługi, 2009
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2009

Inne nagrody i wyróżnienia

 • Dyplom Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego, 2020
 • Srebrny medal im. prof. Ludwika Rydygiera za pracę „Autotransplantacja przytarczyc – doświadczenia własne”,
  Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków, 1989
 • Wyróżnienie Komitetu Naukowego za pracę „Allotransplantacje komórkowe bez immunosupresji – nowa metoda
  leczenia niedoczynności przytarczyc”, 61. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 2003
 • Nagroda im. dr. Radziszewskiego za osiągnięcia w Studenckim Ruchu Naukowym, 1986