Dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska

Chirurg dziecięcy /
Chirurg onkolog

Dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska

Specjalizacje

  • Chirurgia dziecięca
  • Chirurgia onkologiczna

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Autorka wielu artykułów i publikacji w czasopismach naukowych polskich oraz zagranicznych z zakresu onkologii dziecięcej oraz chirurgii onkologicznej.

Zajmuje się:

  • zmianami nowotworowymi u dzieci
  • znamionami barwnikowymi
  • naczyniakami
  • przeprowadza biopsje oraz zabiegi operacyjne w znieczuleniu ogólnym i miejscowym

Doświadczenie zawodowe:

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka.

Odbyła liczne kursy i staże zarówno krajowe jak i zagraniczne m.in. z onkologii, chirurgii dziecięcej i pediatrii.