mgr Daria Łotocka

Dietetyk kliniczny

Umów wizytę

mgr Daria Łotocka

Dyplomowany dietetyk kliniczny. Od ponad 8 lat kontynuuje współpracę z pacjentami z zakresu dietetyki klinicznej i sportowej. Od 3 lat prowadzi własny gabinet dietetyczny na terenie Warszawy .

W pracy opiera się na wiedzy naukowej z zakresu żywienia człowieka i dietetyki opartej na dowodach EBM (evidence-based medicine), ale i skoordynowanej współpracy z lekarzami i specjalistami, co daje wartościowe uzupełnienie z zakresu opieki nad pacjentem.

Bardzo ważne jest dla niej ciągłe doszkalanie, aktualizowanie wiedzy, dlatego cały czas stara się również brać udział w specjalistycznych szkoleniach, tak aby móc na bieżąco aktualizować zdobytą wiedzą i mieć szansę wymiany poglądów z innymi specjalistami.

Zwraca szczególną uwagę na indywidualne, kompleksowe podejście do pacjentów od pierwszych konsultacji. Każdy organizm jest inny, ale i różne mogą być cele zdrowotne, czy żywieniowe pacjentów, jak i oczekiwanie względem współpracy ze specjalistą. Dlatego na początku ustala z pacjentem wspólnie cele zdrowotne oraz wyznacza mierzalną ścieżkę do nowych prozdrowotnych nawyków żywieniowych.

W trakcie współpracy kładzie nacisk na stały, dobry kontakt z pacjentem, konsultacje kontrolne, jak i te edukacyjne – tak aby na każdym etapie współpracy pacjent czuł się wyedukowany, ale i bezpieczny. Kontakt w trakcie współpracy służy również do monitorowania progresu oraz umożliwia udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania i niejasności.

W roku 2022 otrzymała certyfikat krajowy “Health & Beauty 2022” jako potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów usług dietetycznych.

Zajmuje się:

  • planowaniem, nadzorowaniem i stosowaniem żywienia pacjentów w każdej grupie wiekowej,
  • dietoprofilaktyką i dietoterapią chorób dietozależnych,
  • planowaniem i opracowywanie